คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการ ภตช.

 

คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ
ท่านทูตพจน์ อินทุวงศ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ภตช.
นายภาส ภาสสัทธา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ภตช.
พล.ท. อัศวิน รัชฎานนท์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ภตช.
 
 

คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ
พล.ท. ปรเมษฐ์ ป้อมนาค
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ภตช.
ดร. อุดม พรมพันธ์ใจ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ภตช.
ดร. ทินโน ขวัญดี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ภตช.