คณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ(ภตช)
นำโดย พลเอกสำเริง พินกลาง ประธาน ภตช พร้อมคณะ
เข้าถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559