คณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ(ภตช) อีกทั้ง สมาชิก เจ้าหน้าที่ นำโดย
ดร.พะนารถ ตามประทีป รองประธาน ภตช คนที่ 2 ,นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการ ภตช
ร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร(พระอารามหลวง ชั้น เอก)
ในการนี้ได้กราบนมัสการฟังพระธรรมจาก เจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ด้วย