คณะกรรมการมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น(มตช)
นำโดย นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ ประธานมูลนิธิฯ ,นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการมูลนิธิฯ
และ คณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ(ภตช)
นำโดย พลเอก สำเริง พินกลาง ประธาน ภตช , นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการ ภตช
รวมทั้ง สมาชิก เจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามและยืนสงบนิ่ง 9 นาที ถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีที่พระองค์ทรงงานเพื่อคนไทยทั้งชาติกว่า 70 ปี
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิฯ เมืองทองธานี