กิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2559 ใช้คอนเซปต์ “กรรมสนองโกง”
เชิญ ปธ.ป.ป.ช.-อัยการสูงสุดร่วมพร้อมจัดงานใหญ่ “เปิดไฟไล่โกง” 11 ก.ย.ที่สนามหลวง
“ประยุทธ์” ปาฐกถามาตรการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม มหาดไทยนำผู้ว่าฯ ให้ท้องถิ่นลงสัตยาบันร่วมแก้โกงทั่วประเทศ
ในการนี้ ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ(ภตช) ภายใต้ มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น(มตช)
เป็น 1 ใน 51 องค์กร ในการร่วมจัดงานนี้
นำโดย พลเอก กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ ประธานผู้ก่อตั้งภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ(ภตช) ,
นายมงคลกิตติ์. สุขสินธารานนท์ เลขาธิการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ(ภตช) และ คณะกรรมการฯ