เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา11.00 น.ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ นำโดย นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ และ คณะฯ ยื่นหนังสือต่อ พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.ศูนย์บริหารงานคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ มารับหนังสือแทน พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ดำเนินการ ดังนี้ ด้วย ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ (ภตช.) ได้รับทราบข้อมูลจากสื่อมวลชนว่ามีการทุจริตการสอบเข้านายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๙ อย่างชัดเจน ซึ่งเรื่องดังกล่าวฯ ภตช. ได้ตรวจสอบขบวนการดังกล่าวมาร่วม ๙ ปี ซึ่งการทุจริตการสอบมีแทบทุกวงการ อาทิ สอบนายสิบตำรวจ สอบนายสิบทหารบก-เรือ-อากาศ สอบผู้ช่วยพยาบาล สอบครูผู้ช่วย สอบเข้ารับราชการทุกกรม เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ เป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริตในแวดวงข้าราชการ เพราะการสอบเข้ารับราชการมีการทุจริตตั้งแต่ก่อนเข้า มีต้นทุนสูง ความรู้ความสามารถไม่ถึงแล้วมาเข้ารับราชการ ด้วยทางลัด มีการว่าจ้างมือปืนมาร่วมเข้าสอบเพื่อส่งสัญญาณข้อสอบ ให้กับ ลูกค้าที่ต้องการเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจให้ได้ กระบวนการนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองในการชำระเงินค่าจ้างจำนวนกว่า ๕๐๐,๐๐๐-๘๐๐,๐๐๐ บาท(ชำระครึ่งหนึ่งเมื่อสอบข้อเขียนผ่าน) ส่วนกระบวนการสอบสัมภาษณ์ ทดสอบร่างกาย จะต้องมาเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐในการให้คะแนนสอบสัมภาษณ์ ทดสอบร่างกาย (เมื่อผ่านจะชำระอีกครึ่งหนึ่ง) ดังนั้น ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ (ภตช.) เล็งเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องการทุจริตการเข้ารับราชการ ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ก็มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตัดไฟเสียแต่ต้นลมและดำเนิน๑. ขอให้ตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในการทุจริตเข้าสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๙ อาทิ หัวหน้าแก๊ง ผู้จัดหาลูกค้า ลูกค้า ผู้ปกครอง ผู้ให้สถานที่ในการจำลองการสอบ ผู้ประกอบการรถบัสทำหน้าที่รับ-ส่ง หอพักผู้ให้ที่พักพิง นายหน้า หัวหน้าสายนักศึกษาแพทย์-วิศวะ-ทันตแพทย์-สถาปัตย์-บัญชี-วิทยาศาสตร์ (มือปืนยิงข้อสอบ) ๒. ขอให้เสนอคดีทุจริตสอบเข้านักเรียนนายสิบตำรวจ ปี ๒๕๕๙ เป็นคดีพิเศษ ตามพรบ.กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๒๑ (๑) (ง) (จ) เพราะอาจจะมีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังหรือบุคคลมีสี เนื่องจากเป็นขบวนการใหญ่ระดับชาติ จึงควรเร่งดำเนินการในเรื่องดังกล่าวตามหน้าที่