ประวัติ นายบรรยงค์  อัมพรตระกูล

  

          
    เกิดวันที่ 17ธันวาคม พ.ศ.2488 อายุ 70 ปี
 
ประการศึกษา

- มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนพรตพิทยพยัค

 
ประวัติการทำงานด้านการศึกษาและสังคม

- 2506-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ลาดกระบัง จำกัด
- 2523-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ลาดกระบังขนส่ง จำกัด
- 2523-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เพชรอัมพร จำกัด
- 2510-2515 ครูโรงเรียนสยามวิทยา
 
 
ตำแหน่ง/สมาชิกสมาคม องค์กร
 
- ประธานชมรมรถร่วม ขสมก.
- ประธาน กต.ตร. สน.จรเข้น้อย
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
- 2548 ร่วมมือ ปตท. หาทุนสนับสนุน โครงการให้ปรับเปลี่ยนดัดแปลงเครื่องยนต์เอ็นจีวี คนละ 500,000 บาท เพื่อช่วยผู้ประกอบการรถร่วม
- 2550ผลักดัน และขอทุนจาก ปตท. กว่า 3,000 ล้านบาท ปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์เอ็นจีวี ช่วยรถเมล์
- 2551พาองค์กรฝ่าวิกฤติน้ำมันแพง โดยการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็นเอ็นจีวี ทั้งรถบัส รถตู้ รถสองแถว จนเป็นผลสำเร็จ