ประวัติ นายกิตติ ชูติกมลธรรม

  

          
     เกิดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2504 อายุ 54 ปี
 
ประการศึกษา

- ป.1-มศ.5 โรงเรียนอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
ประวัติการทำงาน

- บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ จำกัด
- บริษัท ปลาทองกะรัต จำกัด
- บริษัท ทรัพย์ภูมิ จำกัด
- บริษัท ทรัพย์แก้ว จำกัด
- บริษัท พี.เอส.เค ออโตเซลล์ จำกัด
- บริษัท ซีทีเคอินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
- บริษัท ชนิน เคมีคัล เทรดดิ้ง จำกัด
- บริษัท ไทยสิงห์ทอง อินเตอร์เทรด จำกัด