ประวัติ นางสาวณัฐธยาน์ สมชนะ

  

          
    เกิดวันที่ 4 มีนาคม 2505
 
ประการศึกษา

- มัธยม โรงเรียนสตรีศรีอยุธยา
- ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
ประวัติการทำงาน

- ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษา บริษัท DMG BOOKS จำกัด
- บอร์ดบริหารฝ่ายสมาชิก บริษัท กู๊ดท๊อปอัพ จำกัด(มหาชน)