ประวัติ ดร.ธนารัชต์  สมคเณ

  

          
     เกิดวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2503 อายุ 54 ปี
    
 
ประการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

 
ประวัติการทำงาน

-รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 -วิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
 
 
สถานที่ทำงาน
 
ที่ตั้ง
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02 -354 3884 โทรสาร 02 -354 3887
สำนักงานสาขา
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 เลขที่ 40 บางแวก69เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160 โทรศัพท์ 02 -4102 044 โทรสาร 02- 410 2650
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089 -995 2503
สถานที่ติดต่อได้สะดวก
- สำนักงานสาขา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 เลขที่ 40 บางแวก69 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089 -995 2503