ประวัติ นายพจน์ อินทุวงศ์

  เกิดวันที่ 26 ตุลาคม 2485
 
ประวัติการศึกษา

- มัธยมศึกษา (ม.1-ม.8) โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์(การทูต รุ่น 13) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท-Master of Public Administration(MPA) The Pennsylvania State University,
U.S.A. (under UNDP Fellowship 1970-1971)
 
 
ประวัติการทำงาน

- 2516-2546 กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ กรมพิธีการทูต กรมการเมือง กรมองค์การระหว่างประเทศ
และกรมเศรษฐกิจ
- เลขานุการโท สอท. ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
- เลขานุการเอก สอท. ณ กรุงบราซิเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
- ที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนเมาร์ก
- อุปทูตฯ สอท. ณ กรุงลากอส สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
- กงสุลใหญ่ สกญ. ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
- เอกอัครราชทูตฯ สอท. ณ กรุงดาการ์ สาธารณรัฐเซเนกัล และประเทศบูร์กินาฟาโซ เคปเวิร์ด แกมเปีย กินีบิสเซา บาลี
และเซียลาลีโอน

 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- เหรียญจักรพรรดิมาลา
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)