ประวัติ พระสิริวัฒโนดม


  

 
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม