ประวัติ พลเรือเอก บรรณวิทย์ เก่งเรียน

  

          
       พลเรือเอก บรรณวิทย์ เก่งเรียน (ชื่อเล่น: นุ) อดีตประธานที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม
และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หลังการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549
 
ประวัติ

ชื่อเล่น 'นุ' เป็นบุตรของนายประสิทธิ์ และนางศรีสว่าง เก่งเรียน เกิดเมื่อ พ.ศ. 2491 มีพี่น้องรวม 4 คน ได้แก่
       1. นายดำรงเกียรติ เก่งเรียน
       2. พล.ร.อ.บรรณวิทย์ เก่งเรียน
       3. ร.อ.อิทธิพล เก่งเรียน (ตท.10 - ถึงแก่กรรมในสนามรบ)
       4. นายนิติพัฒน์ เก่งเรียน

        พลเรือเอกบรรณวิทย์ ศึกษาชั้นมัธยมที่ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน ก่อนที่จะศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารรุ่น 7 (ตท.7)
รุ่นเดียวกับ พลเอกสพรั่ง กัลยาณมิตร และ พล.อ.ปฐมพงษ์เกษรศุกร์
 
ตำแหน่งที่สำคัญ

• รองปลัดกระทรวงกลาโหม
• ประธานที่ปรึกษา กองทัพเรือ (อัตราจอมพล)
• รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
• เลขานุการกองบัญชาการทหารสูงสุด
• ประธานที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม
 
พล.ร.อ.บรรณวิทย์ ประสบความสำเร็จในการเป็นทหารอาชีพ ได้รับตำแหน่งเป็นนายพลตั้งแต่อายุ 44 ปี ซึ่งถือเป็นนายพลที่มี
อายุน้อยที่สุดในขณะนั้น
 
บทบาทในทางการเมืองและสังคม
      
    พล.ร.อ.บรรณวิทย์ เก่งเรียน มีชื่อเสียงในสังคมเป็นครั้งแรกด้วยการเป็นนายทหารที่ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่ออกมาเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาว่า มีการใช้อำนาจการเมืองแทรกแซงการแต่งตั้งนายทหารระดับสูงในกองทัพ มีช่วงวิกฤตการณ์
การเมืองในประเทศไทย พ.ศ. 2548-2549 ในรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พร้อมกับนายทหารคนอื่น ๆ จนถูกทางกระทรวง
กลาโหม โดย พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงในขณะนั้นสอบวินัย ภายหลังการรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549พล.ร.อ.บรรณวิทย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พร้อมกับเป็น
ประธานคณะกรรมาธิการคมนาคมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำการตรวจสอบการทุจริตในกระทรวงคมนาคมของรัฐบาล
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ต่าง ๆ เช่น กรณีทุจริตการซื้อเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด CTX หรือ การทุจริตในสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นต้น
จึงทำให้มีปัญหากับบุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกตรวจสอบหรือเกี่ยวข้องบ่อย ๆ ซึ่งผลปรากฏว่า พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไม่มีความผิด
ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการโยนความผิดให้กับอดีตนายกรัฐมนตรีเพื่อใหเกิดความชอบธรรมในการรัฐประหาร
     ในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประจำปี พ.ศ. 2550 พล.ร.อ.บรรณวิทย์ ได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษา
กระทรวงกลาโหม แทนตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหม เนื่องจากถูกสนช.สายทหารกล่าวหาว่า พล.ร.อ.บรรณวิทย์ ไม่โปร่งใส
ในระหว่างทำหน้าที่บริหารองค์การแบตเตอรี่ และจากที่กระทบกระทั่งกับผู้บังคับบัญชา จากกรณีที่ออกมาปกป้องพล.อ.สพรั่ง
กัลยาณมิตร
      ในการเลือกตั้งในปลายปี พ.ศ. 2550พล.ร.อ.บรรณวิทย์ ได้ขอลาออกจากราชการทหารเพื่อที่ลงรับสมัคร ส.ส. ในระบบสัดส่วน
ของพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา แต่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงกลาโหมล่าช้า จึงไม่ทันการสมัคร ซึ่ง พล.ร.อ.บรรณวิทย์ ได้ตั้งข้อ
สังเกตว่าเป็นการกลั่นแกล้งตนเอง แต่ทางกระทรวงกลาโหมได้ปฏิเสธ
       ปัจจุบัน เป็นเลขาธิการลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย งานด้านการเมือง เป็นหนึ่งในสมาชิกและผู้ก่อตั้งสมัชชาประชาชน
แห่งประเทศไทย และยังจัดรายการวิทยุเป็นประจำในวันเสาร์เวลา 08.30-10.00 น. ทางเอฟ.เอ็ม. 92.25 เมกกะเฮิร์ซ รวมไปถึงการ
จัดรายการสด ทางช่องทีวีผ่านดาวเทียม ช่อง ๑๓ สยามไท อีกด้วย
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- พ.ศ. 2545 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)