ประวัติ นายเดช ศรีเมือง

  

ประวัติส่วนตัว

เกิด : 16 กรกฎาคม 2501 ที่ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่อยู่ : 22/67 บางนา-ตราด ซอย 46 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เบอร์โทร. 0899292013

ประวัติการศึกษา
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
1. ประกอบอาชีพทนายความตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 จนถึงปัจจุบัน
2. หัวหน้าฝ่ายกฎหมายบริษัท รัตนโกสินทร์ ลิสซิ่ง จำกัด
3. เจ้าของสำนักงานกฎหมาย เดช ศรีเมือง ทนายความ
4. กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท อ่อนนุช อินเตอร์ลอว์ จำกัด
5. ที่ปรึกษากฎหมายคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ชุมชนเคหะบางนา 2
6. ที่ปรึกษากฎหมายคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง นิติบุคคลอาคารชุด เคหะชุมชนบางนา 2
ประวัติด้านงานนิติบัญญัติ
1.ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน คณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(1 ตุลาคม 2549 ถึง 19 ธันวาคม 2550)
2.อนุกรรมาธิการติดตามร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ คณะกรรมาธิการการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
( 10 มกราคม 2550 ถึง 19 ธันวาคม 2550)