ประวัติ นายนักบุญ อรรคบุตร

  

ประวัติส่วนตัว

เกิด : 6 พฤศจิกายน 2508 ที่ อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีษะเกษ
ที่อยู่ : 101/17 หมู่ 8 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
เบอร์ติดต่อ : โทร. 080 066 3716 E mail : nukboon_pae@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติงานด้านการเมือง
1. กรรมการคณะทำงานด้านแผนงาน คณะอนุกรรมการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย(กบอ.) สำนักนายกรัฐมนตรี (ตั้งแต่ 26 กรกฏาคม 2556 ถึง ปัจจุบัน)
2.ผู้อำนวยการเลือกตั้ง ส.ส. , ผว.กทม. , เขต12 เขต13 กทม. พรรคพลังธรรม ปี 2535-2539
3.ผู้ประสานงานการเลือกตั้ง ส.ส เขต 2 (พิจิตร) พรรคไทยรักไทย (น.ส สุนีย์ เหลืองวิจิตร) ปี 2548
4.ผู้อำนวยการ การเลือกตั้ง ส.ส เขต 6 กทม. พรรคมัชชิมา ปี 2550
5.ผู้ประสานงานและช่วยดำเนินงาน ส.ส. สุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ปี 2535-2541
6.อนุกรรมการติดตามงานงบประมาณ ชุดที่ 7 กรุงเทพมหานคร ปี 2541 7.อนุกรรมการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ปี 2543
ประวัติด้านงานนิติบัญญัติ
1.อนุกรรมาธิการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชั่นด้านคมนาคม คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา
(ตั้งแต่ 10 ตุลาคม 2555 ถึง ปัจจุบัน)

ประวัติงานด้านสังคม

1.ประธานกลุ่มธรรมาภิบาล
2.กรรมการและโฆษก ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นชองชาติ (ภตช.)
3.ผู้ประสานงานมูลนิธิสุทธิพงศ์ ศรีวิกรณ์
4.ผู้ก่อตั้งและกรรมการ สมาคมส่งเสริมความสงบเรียบร้อยในสังคม
5.รองหัวหน้าคณะทำงานโครงการหมอและยาเพื่อชีวิต สามคมโปคาดี้ 35
6.กรรมการบริหารองค์กรพัฒนาอาชีพและสังคม (อพส.)
7.ประธานเครือข่ายชาวอีสานสุวรรณภูมิ
8.กรรมการกลุ่มอาสาพัฒนาประชาชน (กพช.)
ประวัติการทำงาน

1.กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามโฟกัส กรุ๊ป จำกัด
2.ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วันเพาเวอร์ จำกัด
3.กรรมการบริหาร , ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็กซ์โซ-ไทย จำกัด
4.รองผู้จัดการ บริษัท ธาชาอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
5.ผู้ช่วยผู้จัดการ สหกรณ์แท็กซี่ กรุงไทย จำกัด
6.พิธีกรรายการ “บ้านเกิดเมืองนอน”และ “เมืองหลวงเมืองเรา” TV ช่อง 13 สยามไทย