ประวัติ นางสาวภคอร จันทรคณา

  

ประวัติส่วนตัว

นางสาวภคอร จันทรคณา (ชีวานันท์) อายุ 33 ปี ชื่อเล่น อุ๊ เกิดวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2524 ที่ อำเภอ ตาคลี จ.นครสวรรค์
เป็น บุตรของ พันตำรวจโท บุญยิ่ง จันทรคณา(เสียชีวิต) กับ นางนัยนา ชีวานันท์ พี่น้องร่วมบิดา-มารดา 1 คน คือ
นายสรกฤช จันทรคณา พันตำรวจโท บุญยิ่ง จันทรคณา(เสียชีวิต) อดีตสารวัตใหญ่ เป็น นายตำรวจตงฉิน นางนัยนา ชีวานันท์
เป็นอดีตนางเอกดาราภาพยนตร์ชื่อดังของเมืองไทย
เบอร์ติดต่อ : โทร. 087- 024- 1794 Email : pakaornchevanan@yahoo.com

ประวัติการศึกษา
1.ระดับ ป.โท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC) (ปี พ.ศ.2550 – พ.ศ.2552)
2.ระดับ ป.ตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ปี พ.ศ.2542 – พ.ศ.2546 ) เรียนจบ 3 ปีครึ่ง
3.ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น-ตอนปลาย โรงเรียนนครสวรรค์ สาย วิทย์-คณิต
4.ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเซ็นโยเซฟคอนแวนต์ จ.นครสวรรค์
5.ระดับอนุบาล 1-2 โรงเรียนเซ็นโยเซฟคอนแวนต์ จ.นครสวรรค์
6.ระดับเตรียมอนุบาล 1-2 โรงเรียนเซ็นโยเซฟคอนแวนต์ จ.นครสวรรค์
ประวัติงานด้านการเมือง
1. กรรมการคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ คณะอนุกรรมการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย(กบอ.) สำนักนายกรัฐมนตรี (ตั้งแต่ 26 กรกฏาคม 2556 ถึง ปัจจุบัน)
ประวัติด้านงานนิติบัญญัติ
1.ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชั่นด้านคมนาคม คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา
(ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2555 ถึง ปัจจุบัน)
2.อนุกรรมาธิการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชั่นด้านคมนาคม คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา
(ตั้งแต่ 10 ตุลาคม 2555 ถึง 15 มีนาคม 2556)

ประวัติงานด้านสังคม

1. นายกสมาคมจ้างเหมาครูชาวต่างชาติแห่งประเทศไทย
(ตั้งแต่ 15 เมษายน 2556 ถึง ปัจจุบัน)
2. ผู้ช่วยเลขาธิการและกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ
(ตั้งแต่ 19 มกราคม 2556 ถึง ปัจจุบัน)
3.เหรัญญิกและกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ
(ตั้งแต่ 25 กันยายน 2553 ถึง 18 มกราคม 2556)
4.ประธานเครือข่ายสอดส่องดูแลการเอารัดเอาเปรียบโรงเรียนกวดวิชาเอกชน
(ตั้งแต่ 15 มกราคม 2553 ถึง ปัจจุบัน)
5.พิธีกร รายการเตรียมความรู้เด็กไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ทางช่อง 13 สยามไทย
(ตั้งแต่ 8 สิงหาคม 2553 ถึง 15 มกราคม 2555)
ประวัติด้านการแสดง

1.นักแสดงละคร อาธิ พระสุธนมโนรา , ยอพระกลิ่น ทางไทยทีวีสี ช่อง 7 และ หลงไฟ ทาง ITV นักแสดงหนัง เรื่อง นายขนมต้ม
(ไม่ได้ ON AIR) (ปี พ.ศ.2543)
2.ประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส เข้ารอบ 10 คน สุดท้าย ได้รับตำแหน่ง รองขวัญใจเพชรบุรี (ปี พ.ศ.2543)
3.ประกวดนางสาวไทย เข้ารอบ 20 คน สุดท้าย รุ่นเดียวกับ นางสาวชาลิสา บุญครองทรัพย์(หมิง) (ปี พ.ศ.2544) 4.เคยเป็นพรีเซ็นเตอร์สินค้าครีมทาใต้ตา รายการครบเครื่องเรื่องผู้หญิง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง7 (ปี พ.ศ.2542)
 
ประวัติการทำงาน

1.กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เอ.อี. มาร์ท กรุ๊ป จำกัด ทำธุรกิจด้านการศึกษาด้านต่างประเทศ
( 17 มกราคม 2555 ถึง ปัจจุบัน)
2. ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ บริษัท ที.เอ.อี. มาร์ท กรุ๊ป จำกัด
( 8 สิงหาคม 2553 ถึง 16 มกราคม 2555)
3. หัวหน้าฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท ที.เอ.อี. มาร์ท กรุ๊ป จำกัด
( 18 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง 7 สิงหาคม 2553)
4. ฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท ที.เอ.อี. มาร์ท กรุ๊ป จำกัด
( 11 ธันวาคม 2552 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2553)
5.อาจารย์พิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ ให้กับโรงเรียนรัฐบาล อาธิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี ,โรงเรียนปทุมวิไลย
6. อาจารย์สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ประจำ บริษัท ที.เอ.อี. มาร์ท กรุ๊ป จำกัด
( 7 ตุลาคม 2552 ถึง 11 ธันวาคม 2552 )
7. ผู้ช่วยผู้จัดการและอาจารย์สอนวิชา ภาษาอังกฤษ สถาบันกวดวิชา อบาคัส
( 13 ธันวาคม 2547 ถึง 7 ตุลาคม 2552 )
8.แอร์โฮสเตส สายการบิน บางกอกแอร์เวยส์
( 1 ธันวาคม 2546 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2548)
9.พนักงานไกด์ ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
( 1 ตุลาคม 2546 ถึง 30 พฤศจิกายน 2546)