ประวัติ ทันตแพทย์หญิง ยลรัศมี ธนไพศาลกิจ

  เกิดวันที่ 21 กรกฎาคม 2504
 
ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
ประวัติการทำงาน
      
- คลินิก ทันตกรรมพาณิชย์ธน ในซอยจรัญสนิทวงศ์ 13