รายงานการประชุม
 
รายงานการประชุมครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2554 ณ โรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ ซอย กรุงเทพ-นนทบุรี 9 ถนน กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขต บางซื่อ 10
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2554 ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมปาล์มทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ