ภาคีเครือข่าย ภตช.

 

1. สมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร
2. กองทัพนิรนาม
3. สภาปฏิรูปพลังงาน
4. สมาคมศิษย์ ม.จ.พ.
5. หนังสือพิมพ์ข้าแผ่นดินสยาม
6. สมาคมมิตรร่วมสมรภูมิ
7. มูลนิธิภัทราภร พุทธอุปถัมภ์
8. สมาคมสื่อสารมวลชน, หนังสือพิมพ์, วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
9. สมาคมมิตรภาพ ไทย-ไนจีเรีย
10. สถาบันเทคโนโลยีมิตรภาพ
11. กลุ่มเครือข่ายกีฬาและวัฒนธรรม
12. บริษัท ชาญอิสระ ดีเวล๊อปเม้นท์ จำกัด
13. บริษัท ไล้ท์ติ้งแอนด์อีควิปเม้นท์ จำกัด
14. บริษัท คิว เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)
15. บริษัท ยูนิโก้ คอนซูเมอร์
16. เครือข่ายห้างสรรพสินค้าเอดิสัน ศรีย่าน
17. บริษัท กู๊ดท๊อปอัพ จำกัด
18. เครือข่ายหลักสี่ต้านทุจริต
19. สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย)
20. เครือข่ายนักวิชาการใต้ร่มพระบารมี
21. สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย
22. องค์กรพัฒนาอาชีพและสังคม (อ.พ.ส.)
23. เครือข่ายชาวอีสานสุวรรณภูมิ
24. สำนักข่าว AC NEWS
25. สมาคมนักพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
26. สภาองค์กรเครือข่ายปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ